Wij verzorgen de belastingaangiften voor zzp’ers, freelancers en starters, zoals bijvoorbeeld de Omzet- en Inkomstenbelasting.

Ter garantie van de vakkundigheid en deskundigheid werkt Bankabel volgens het 4-ogenprincipe, samen met andere Belastingadviseurs. Uw aangifte wordt door een andere Belastingadviseur gecontroleerd, waarna deze naar de Belastingdienst wordt verzonden.

Voor starters, freelancers en zzp’ers verzorgen wij:

  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Opmaak jaarrekening

Voor zelfstandigen met een Besloten Vennootschap verzorgen wij:

  • de aangifte Vennootschapsbelasting
  • publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel
  • de concept notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders